Black and White Inspiration shot

Rail Track Jan'15

Abandoned train line….. Black and white inspiration shot!